Zasady udziału

 • Plebiscyt ma charakter konkursu otwartego.
 • Osoby chcące wziąć udział w plebiscycie przesyłają swoje zgłoszenie lub zgłoszenie kandydatów do tytułu „Fitness Motywator” w określonych kategoriach.
 • Kandydatury mogą zgłaszać wszystkie osoby oprócz osób bezpośrednio związanych z projektem.
 • Zgłaszany lub zgłaszający się uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
 • Formularze są imienne. Organizator gwarantuje poufność wszelkich danych zgodnie ustawą
  o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności
 • Zgłoszenia nadesłane anonimowo nie będą brały udziału w plebiscycie.
 • Zgłaszający wskazują maksymalnie po 2 osoby/miejsca/marki w każdej kategorii.
 • Nie ma obowiązku wskazywania kandydata we wszystkich kategoriach.
 • Po ocenie zgłoszeń Kapituła podczas posiedzenia przygotuje listę nominowanych i przedstawi na stronie www.fitnessmotywatory.pl.
 • W drugim etapie nominowani będą prezentowani za pośrednictwem strony www plebiscytu.
 • Po okresie prezentacji, na tajnym posiedzeniu kapituły zostaną wybrani laureaci w każdej kategorii.
 • Dodatkowym głosem w 2 etapie branym pod uwagę przy wyborze laureatów będzie głosowanie internetowe lub/i za pomocą SMS
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali.
 • Organizator w specjalnym wydaniu folderu FM zamieści sylwetki laureatów konkursu oraz nominowanych.
 • W Plebiscycie obowiązują przepisy Regulaminu.