Wskazówki dotyczące pisowni dla nominowanych

Poniżej kilka wskazówek na temat formatowania tekstu w artykułach
dla utrzymania spójności wizualnej profili.

1. Nie stawiamy spacji przed przecinkiem, kropką, znakiem  zapytania, wykrzyknikiem, dwukropkiem i zawsze stawiamy spację po tych znakach.

Poprawny przykład z przecinkiem:
“Moja broda, która została wczoraj ogolona”

Niepoprawany przykład z przecinkiem:
“Moja broda , która została wczoraj ogolona”
“Moja broda ,która została wczoraj ogolona”

Poprawny przykład z krokpką:
“Babcia poszła do sklepu. Nie wiem kiedy wróci.”

Niepoprawne przykłady z kropką:
“Babcia poszła do sklepu . Nie wiem kiedy wróci.”
“Babcia poszła do sklepu .Nie wiem kiedy wróci.”

Poprawne przykłady ze znakiem zapytania i wykrzyknikiem:
“O której będzie mecz? Chciałbym obejrzeć.”
“Zostaw to szkło! Skaleczysz się.”

Niepoprawne przykłady znakiem zapytania i wykrzyknikiem:
“O której będzie mecz ? Chciałbym obejrzeć.”
“O której będzie mecz ?Chciałbym obejrzeć.”
“O której będzie mecz?Chciałbym obejrzeć.”
“Zostaw to szkło!Skaleczysz się”
“Zostaw to szkło ! Skaleczysz się”
“Zostaw to szkło !Skaleczysz się”

Poprawny przykład z dwukropkiem:
“Jutro kupię sobie:”

Niepoprawny przykład z dwukropkiem:
“jutro kupię sobie :”

2. Przed i po myślniku nie robimy spacji, gdy dotyczy to nazwy, np.:

Nazwisko: Pęczek-Stodoła
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kolory: zielono-żółty

Stawiamy spacje przed i po myślniku, gdy rozdziela się części zdania, np.:

“Ale dziś piękna pogoda – rzekł Stefan.”

3. Nie piszemy zdań czy wyrazów wielkimi literami, gdy nie ma to uzasadnienia.

Poprawny przykład:
“Polska przystąpiła do NATO parę lat temu.”

Niepoprawny przykład:
“POLSKA PRZYSTĄPIŁA DO NATO PARĘ LAT TEMU.”