Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny, czyli realizacja prawa do bycia poinformowanym.

Szanowni Państwo,

dbając o bezpieczeństwo, profesjonalne przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z RODO, chcemy poinformować o najważniejszych aspektach związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest Agencja Radar Events Radosław Rychlik, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  RP z siedzibą 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 24 lok. 22 (dalej Radar Events)
    Radar Events odpowiada za następujące produkty: Radar Events, FitnessMotywatory.pl, plebiscyt Fitness Motywatory, FM.NEWS, ZNAJDŹ SWOJEGO TRENERA, FM POWER WEEKEND, FM.MODELS, Forest spa & massage, Musclemania Poland. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@radarevents.pl
  1. Celem, dla których Radar Events przetwarza dane osobowe jest przede wszystkim realizacja założeń poszczególnych produktów wymienionych w pkt. 1, w tym promocja tych produktów. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikom lub Klientom informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
    Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną lub/i telefoniczną Użytkownikom lub Klientom informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Radar Events – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu
  1. Zgody obowiązują bezterminowo, ale w każdym momencie można je cofnąć. Działamy na podstawie Twojej zgody, podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.
  1. Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy i Klienci korzystający z usług i produktów Radar Events mają prawo do: żądania od Radar Events dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  1. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika lub Klienta zgodę, wszystkie wyrażone przez Użytkowników zgody na przetwarzanie określone w punkcie 2 powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.